-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Strona Główna 

 

NAZWA GMINY:

Raniżów

RODZAJ:

Gmina wiejska

WOJEWÓDZTWO:

podkarpackie

POWIAT:

kolbuszowski

NIP Gminy Raniżów:

814-16-65-007

Numer rachunku bankowego:

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

SIEDZIBA GMINY:

Urząd Gminy Raniżów

ADRES:

36-130 Raniżów, Rynek 6

KONTAKT:

tel. +48 17 22 85 025

 

tel. +48 17 22 85 034

 

fax. +48 17 22 85 365

 

poczta@ranizow.pl

Informacja o Gminie:

www.ranizow.pl

 

 

Wójt Gminy Raniżów

mgr inż. arch. Władysław Grądziel 

Przewodniczący Rady Gminy:

Ryszard Rzeszutek

Sekretarz Gminy:

mgr Marek Margański

Skarbnik Gminy:

mgr inż. Małgorzata Puzio


22 marca 2016
PrzetargiOgłoszenie o otwartym naborze partnerów
więcej »»»
16 marca 2016
PrzetargiZP.271.3.2016 - Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót pn: " Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104208 R ... "
więcej »»»
18 marca 2016
PrzetargiZP.271.4.D30E - Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót pn: przebudowa nawierzchni drogi gminnej na działkach ..."
więcej »»»
15 marca 2016
PrzetargiUG.ZP.271.2.2016 - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn: " Dostawa materiałów kamiennych do remontu ..."
więcej »»»
22 lutego 2016
PrzetargiZaproszenie do składania ofert na wykonanie oświetleń drogowych na ulicach: ul.Św Floriana, ul. Brzozowej oraz ul. Ks Gołdasza
więcej »»»
16 lutego 2016
PrzetargiInformacja o wynikach przetargu .
więcej »»»
15 lutego 2016
PrzetargiZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej »»»
05 lutego 2016
PrzetargiZapytanie ofertowe na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raniżów”
więcej »»»
13 stycznia 2016
PrzetargiOgłoszenie o II przetargu ustnym nieogranczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych ...
więcej »»»
07 grudnia 2015
PrzetargiZapytanie ofertowe na zadanie - „Wykonanie monitoringu skrzyżowania drogi wojewódzkiej 875 z drogą powiatową 1204R”
więcej »»»
17 listopada 2015
PrzetargiZaproszenie do składania ofert na wykonanie odśnieżania / zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Raniżów
więcej »»»
09 października 2015
PrzetargiZapytanie ofertowe - "Dowóz ucznia niepełnosprawnego wraz z opieką z terenu Gminy Raniżów do Niepublicznego Ośrodka ..."
więcej »»»
07 października 2015
PrzetargiOGŁOSZENIE Wójta Gminy Raniżów z dnia 06-10-2015 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
więcej »»»
07 października 2015
PrzetargiZapytanie ofertowe do zadania pn "Instalacja centralnego ogrzewania, wewnętrzna instalacja gazu w budynku usługowym w Raniżowie"
więcej »»»
25 września 2015
PrzetargiInformacja o wynikach przetargu
więcej »»»
19 lutego 2016
AktualnościOgłoszenie GOPS
więcej »»»
19 lutego 2016
AktualnościZawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy Raniżów w dniu 25 lutego 2015 roku
więcej »»»
08 lutego 2016
AktualnościOgłoszenie Wójta Gminy Raniżów z dnia 8-02-2016 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
więcej »»»
03 lutego 2016
AktualnościOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. pn. Upowszechnienie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację i udzuał w zajęciach sportowych.
więcej »»»
25 stycznia 2016
AktualnościOgłoszenie GOPS
więcej »»»
22 stycznia 2016
AktualnościZawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy Raniżów w dniu 28 stycznia 2015 roku
więcej »»»
21 stycznia 2016
AktualnościInformacja Wójta Gminy Raniżów o zamiarze rozpoczącia przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania z udostępnieniem kanału technologicznego.
więcej »»»
22 grudnia 2015
AktualnościZawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy Raniżów w dniu 29 grudnia 2015 roku
więcej »»»
22 grudnia 2015
AktualnościRozporządzenie porządkowe nr 5/15 Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego
więcej »»»
16 grudnia 2015
AktualnościOferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego \"Wieczerza Wigilijna dla Osób Starszych, Samotnych z terenu Gminy Raniżów\"
więcej »»»
16 grudnia 2015
AktualnościPlan Zimowego Utrzmania Dróg Gminnych Gminy Raniżów 2015-2016
więcej »»»
02 grudnia 2015
AktualnościOgłoszenie
więcej »»»
27 listopada 2015
AktualnościProjekt uchwały budżetowej na 2016
więcej »»»
16 listopada 2015
AktualnościZawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy Raniżów w dniu 19 listopada 2015 roku
więcej »»»
06 listopada 2015
AktualnościSygn. akt KMP 22/15 - Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości
więcej »»»
08 stycznia 2016
Nowe przepisy prawneUchwała Nr XII/62/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny oraz wzoru formularza informacji o lasach.
więcej »»»
08 stycznia 2016
Nowe przepisy prawneUchwała Nr XII/61/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz wzoru formularza informacji o gruntach.
więcej »»»
08 stycznia 2016
Nowe przepisy prawneUchwała Nr XII/60/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji o nieruchomosciach i obiektach budowlanych
więcej »»»
23 października 2014
Nowe przepisy prawneZarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Raniżów z dnia 20 października 2014 roku w sprawiepreprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady gminy Raniżów w sprawie Programu Współpracy Gminy Raniżów z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.
więcej »»»
17 października 2014
Nowe przepisy prawneZarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Raniżów z dnia 14 października 2014 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.
więcej »»»
14 lutego 2013
Nowe przepisy prawneUchwała Nr XXVI/261/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Staniszewskiem z VI-cio klasowej na III klasową.
więcej »»»
14 lutego 2013
Nowe przepisy prawneUchwała Nr XXVI/260/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielonce z VI-cio klasowej na III klasową.
więcej »»»
25 stycznia 2013
Nowe przepisy prawneUchwała Nr XXV/258/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
więcej »»»
26 stycznia 2011
Nowe przepisy prawneUchwała Rady Gminy Raniżów w sprawie zmiany uchwały własnej Nr V/32/03 z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
więcej »»»
29 kwietnia 2016
Oferty pracyKonkurs na stanowisko dyrektorów szkół
więcej »»»
16 kwietnia 2015
Oferty pracyZAPYTANIE OFERTOWE - na świadczenie usług asystenta rodziny w zakresie dostosowanym do indywidualnych potrzeb rodzin
więcej »»»
18 września 2014
Oferty pracyOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Raniżowskiej
więcej »»»
26 sierpnia 2014
Oferty pracyInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Raniżowskiej
więcej »»»
06 sierpnia 2014
Oferty pracyOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Raniżowskiej
więcej »»»
24 lipca 2014
Oferty pracyInformacja o wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert
więcej »»»
24 czerwca 2014
Oferty pracyZaproszenie od złożenia oferty na wykonanie usługi: PEŁNIENIE FUNKCJI ASYSTENTA RODZINY w 5 rodzinach z terenu Gminy Raniżów
więcej »»»
11 marca 2014
Oferty pracyOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze głównego księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Raniżowskiej
więcej »»»
20 lutego 2014
Oferty pracyOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze głównego księgowego w Środowiskowym domu samopomocy w Woli Raniżowskiej
więcej »»»
06 lutego 2014
Oferty pracyOgłoszenie - nabór na stanowisko Główny Księgowy
więcej »»»
29 stycznia 2014
Oferty pracyOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze głównego księgowego
więcej »»»
28 stycznia 2014
Oferty pracyOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze głównego księgowego w Środowiskowym domu samopomocy w Woli Raniżowskiej
więcej »»»
24 grudnia 2013
Oferty pracyInformacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko referenta do spraw gospodarki gruntami w Urzedzie Gminy Raniżów
więcej »»»
11 grudnia 2013
Oferty pracyLista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Referenta do spraw gospodarki gruntami.
więcej »»»
28 listopada 2013
Oferty pracyOgłoszenie o naborze na stanowisko referenta do spraw gospodarki gruntami.
więcej »»»
Liczba odwiedzin: 134970

tel. (17) 22 85 025 | fax (17) 22 85 365
poczta@ranizo w.pl

Realizacja: Ideo